Ángel Espada Seoane

Ángel Espada Seoane

Titular de Universidade

aespada@uvigo.es

Candidato á Vicerreitoría de Transferencia

Breve reseña biográfica

Nacido en Ferrol (A Coruña). Casado e pai dunha filla. Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela. Doutor Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo.

Profesor da Universidade de Vigo, adscrito ao Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática, dende 1990, impartín docencia nas Escolas de Enxeñería Industrial, de Minas e Enerxía e de Telecomunicación, e tamén na Facultade de Ciencias.

Fun Secretario do Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática, Subdirector de Infraestructuras da Escola de Enxeñería Industrial e actualmente son o Director do Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial – MTI.